Solderen met materiaal gesponsord door Schipper Techniek

Solderen heeft een grote aantrekkingskracht op jongelui. Werken met hitte, draad, is iets wat ze niet standaard doen, maar wat de meeste jongelui graag willen leren.

Tijdens Club FabLab is er een stad gebouwd. Daarvoor was ook af en toe solderen nodig. We hebben de jongelui vooral lekker laten proberen. Ze kwamen tot de ontdekking dat het best lastig is. En dat het uitmaakt welk draad je waarvoor gebruikt…

Bedankt “Vriend van Fablab” Schipper Techniek Coevorden voor het beschikbaar stellen van dit draad. Zo kunnen de jongelui deze technische vaardigheden ontwikkelen.

Bedrijven kunnen “Vriend van het FabLab” worden en ons sponsoren met middelen en geld. Hiervan organiseren wij de activiteiten voor de jeugd. Het liefst geven we ook een inkijkje in een bedrijf. Zodat de jeugd uit Coevorden en omstreken een goed beeld krijgt wat ze in de toekomst allemaal kunnen doen.

Nieuwsgierig, stuur een e-mail naar welkom@fablabcoevorden.nl en jullie krijgen een rondleiding door het FabLab. Dan kunnen we als bedrijf en FabLab samen brainstormen op welke manier we de connectie kunnen leggen voor de jeugd.